Wij zorgen voor een veilige omgeving

Met onze services zorgen we voor inzicht in kwaliteit, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid, bedrijfscontinuïteit en controle van uw installatie(s). We creëren onafhankelijk vertrouwen in uw bedrijf, waar u, uw werknemers en klanten met vertrouwen kunnen werken en verblijven.

Inspecties

SCIOS Scope 8

Het doel van de inspectie is, te controleren of de bestaande elektrische installaties voldoen aan de technische- en veiligheidsvoorschriften.

SCIOS Scope 9

Het doel van inspectie is, te controleren of de elektrische arbeidsmiddelen voldoen aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften.

SCIOS Scope 10

De oorzaak van de meeste branden is terug te leiden tot de elektrische installatie. Het doel van de inspectie is het voorkomen van branden door brandrisico’s van elektrisch materiaal in kaart te brengen.

SCIOS Scope 12

Een methode voor het beoordelen van de complete zonnestroominstallatie, de methode brengt de elektrische veiligheid en brandveiligheid van de installatie in kaart.

NEN 1010

De NEN 1010 staat voor Nederlandse Norm voor laagspanning installaties. Een NEN 1010 inspectie is een opleveringsinspectie van uw nieuwe elektrische installatie, uitbreiding of aanpassing.

Thermografie

Infrarood Thermografie maakt het mogelijk temperaturen te meten die niet op conventionele wijze, te bepalen zijn. Met een infrarood camera worden warmte uitstralingen van een object omgezet in een warmtebeeld.

Medische ruimten

In medisch gebruikte ruimten moet de veiligheid van patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met medische elektrische toestellen worden gewaarborgd.

Noodverlichting

Noodverlichting is een van de belangrijkste onderdelen van de veiligheidsvoorzieningen in de gebouwen. Er zijn diverse normen, wetten en regels met betrekking op noodverlichting.

Klimmateriaal

Trappen en ladders zijn bij veel ongevallen op het werk de bron. Vaak is dit toe te schrijven aan gebrek van kennis van de gebruiker van het klimmateriaal of onjuist gebruik ervan.

Neem gerust
contact op