Medische ruimten

In medisch gebruikte ruimten moet de veiligheid van patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met medische elektrische toestellen worden gewaarborgd. ML Inspecties heeft ruime ervaring in het inspecteren van de vaste elektrische installaties in medische gebruikte ruimten conform NEN 1010 en NEN 3134 “Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties in medisch gebruikte ruimten.

Veiligheid kan worden bereikt door waarborging van de veiligheid van de installatie alsmede een veilige bediening en onderhoud van de met de installatie verbonden medische elektrische toestellen. Het gebruik van medische elektrische toestellen bij patiënten die intensieve zorg ontvangen (van cruciale betekenis), vereist in ziekenhuizen en andere medische locaties een verhoogde mate van betrouwbaarheid en veiligheid van elektrische installaties teneinde de veiligheid en continuïteit van de stroomvoorziening te verbeteren. Naleving van deze norm voorziet daarin.
Er zijn per norm verschillende classificaties van medisch gebruikte ruimten, namelijk (in volgorde van nieuw naar oud):

NEN 1010 (vanaf 2015) G1 en G2;
NEN 1010 (2005 – 2015) K0, K1, K2 en K3;
NEN 3134 (1992 – 2005) S1, S2 en S3

ML Inspecties zorgt ervoor dat de veiligheid in deze sector gewaarborgd wordt. Deze eisen hebben betrekking op ziekenhuizen, privé klinieken en tandheelkundige praktijken.