SCIOS Scope 12 / Zonnestroominstallatie

SCIOS Scope 12 is een methode voor het beoordelen van de complete zonnestroominstallatie. De methode brengt de elektrische veiligheid en brandveiligheid van de installatie in kaart. In sommige gevallen stellen verzekeraars een SCIOS Scope 12 inspectie verplicht.