SCIOS Scope 8 / Inspectie bestaande installatie NEN 3140

Het doel van de inspectie is, te controleren of de bestaande elektrische installaties voldoen aan de technische- en veiligheidsvoorschriften.

U bent door de wetgeving (Arbowet) en/of verzekering verplicht uw elektrische installaties periodiek te inspecteren, volgens de NEN 3140 en SCIOS Scope 8 of volgens de specifieke eisen van de verzekeraar.

De inspectie bestaat uit visuele inspectie, metingen en beproevingen en inspectierapport.