Inspecties

De NEN 3140 is een norm die in Nederland aangeeft hoe men veilig kan werken met elektrische installaties en arbeidsmiddelen. Volgens deze norm moeten de elektrische installaties en arbeidsmiddelen regelmatig worden geïnspecteerd. De inspectie moet uitgevoerd worden door een specialist die hierin een ruime ervaring heeft. Bovendien bent u verplicht uw werknemers een veilige werkplek te bieden (Arbowet). Verder nemen verzekeraars ook steeds vaker de NEN 3140 op in hun polisvoorwaarden. Het is dus van groot belang om de elektrische installaties en arbeidsmiddelen te laten inspecteren.

ML Inspecties is door de DEKRA gecertificeerd met het “SCIOS-certificaat”. Dit houdt in, dat de werkwijze van inspecteren uniform en conform SCIOS Scope 8, 9 en 10 is.

ML Inspecties geeft u een onafhankelijke en juiste inspectie op het gebied van elektrische installaties en arbeidsmiddelen.

scios

ML INSPECTIES GEEFT U EEN ONAFHANKELIJKE EN JUISTE INSPECTIE OP HET GEBIED VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES EN ARBEIDSMIDDELEN.

SCIOS Scope 8

Het doel van de inspectie is, te controleren of de bestaande elektrische installaties voldoen aan de technische- en veiligheidsvoorschriften.

SCIOS Scope 9

Het doel van inspectie is, te controleren of de elektrische arbeidsmiddelen voldoen aan de technische voorschriften en veiligheidsvoorschriften.

SCIOS Scope 10

De oorzaak van de meeste branden is terug te leiden tot de elektrische installatie. Het doel van de inspectie is het voorkomen van branden door brandrisico’s van elektrisch materiaal in kaart te brengen.

SCIOS Scope 12

Een methode voor het beoordelen van de complete zonnestroominstallatie, de methode brengt de elektrische veiligheid en brandveiligheid van de installatie in kaart.

NEN 1010

De NEN 1010 staat voor Nederlandse Norm voor laagspanning installaties. Een NEN 1010 inspectie is een opleveringsinspectie van uw nieuwe elektrische installatie, uitbreiding of aanpassing.

Thermografie

Infrarood Thermografie maakt het mogelijk temperaturen te meten die niet op conventionele wijze, te bepalen zijn. Met een infrarood camera worden warmte uitstralingen van een object omgezet in een warmtebeeld.

Medische ruimten

In medisch gebruikte ruimten moet de veiligheid van patiënten die in aanmerking komen voor behandeling met medische elektrische toestellen worden gewaarborgd.

Noodverlichting

Noodverlichting is een van de belangrijkste onderdelen van de veiligheidsvoorzieningen in de gebouwen. Er zijn diverse normen, wetten en regels met betrekking op noodverlichting.

Klimmateriaal

Trappen en ladders zijn bij veel ongevallen op het werk de bron. Vaak is dit toe te schrijven aan gebrek van kennis van de gebruiker van het klimmateriaal of onjuist gebruik ervan.

Neem gerust
contact op