NEN 1010 / Inspectie nieuwe installatie

De NEN 1010 staat voor Nederlandse Norm voor laagspanning installaties. Een NEN 1010 inspectie is een opleveringsinspectie van uw nieuwe elektrische installatie, uitbreiding of aanpassing.

De inspectie biedt u de zekerheid, dat eventuele gemaakte fouten geconstateerd worden tijdens de inspectie. Elke installatie moet regelmatig worden gecontroleerd en zo nodig worden aangepast. Door beheer- en inspectie-activiteiten wordt dit beter mogelijk. Dit geeft u een garantie dat u veilig werkt of woont.