Noodverlichting

Noodverlichting is een van de belangrijkste onderdelen van de veiligheidsvoorzieningen in de gebouwen. Er zijn diverse normen, wetten en regels met betrekking op noodverlichting. Eén van deze is het bouwbesluit. Hierin wordt, samen met de gemeentelijke bouwverordening, bepaalt hoe de noodverlichting in uw gebouw geregeld moet zijn. De bouwverordening eist bovendien dat de noodverlichting jaarlijks onderhouden wordt. Dit wordt tevens geëist in het Arbobesluit. Om de veiligheid binnen uw gebouw te kunnen waarborgen, inspecteren wij uw noodverlichting jaarlijks.

Wat valt onder de inspectie?

  • Vluchtrouteverlichting
  • Anti-paniekverlichting
  • Verlichting van werkplekken met verhoogd risico

In Nederland is er voor de inspectie van noodverlichting een duidelijke samenhang tussen deze NEN-normen, het meest recente Bouwbesluit en het Arbobesluit. Zij leggen de verantwoordelijkheden van respectievelijk de eigenaar (Bouwbesluit) en de gebruiker (Arbobesluit) vast.

De inspectie noodverlichting valt onder de NEN-EN 1838. De NEN-EN 1838 definieert de verplichte lichttechnische voorschriften waaraan noodverlichting in gebouwen moet voldoen.